Микросист е Български производител от 1989г.
Микросист има Акредитирана Лаборатория за Калибриране.

Ние работим съгласно световно признати стандарти / виж тук /:
– БДС EN/ISO 9001:2015 – внедрена система по качество в Микросист ЕООД
– БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – Калибриране от Акредитирана Лаборатория

Back to Top