• pH e показател за киселинност или алкалност на даден разтвор. Скалата за измерване на pH е от 0 до 14, като средата pH=7 се приема за неутрална стойност. Стойностите от 0 до 7 се отнасят за кисели разтвори, а тези от 7 до 14 за алкални.
  • pH измерването се осъществява с електродна система, която измерва концентрацията на водородните йони в даден разтвор. Според изпълнението си електродната система е съставена от два назависими електрода – стъклен и сравнителен или от един комбиниран електрод, обединяващ в себе си стъклен и сравнителен електрод.
  • Комбинираните електроди биват еднократно фабрично заредени или презареждаеми в зависимост от зареждането на електролита на сравнителния електрод.
  • /следва/